newlogo

עיקרון אי הוודאות בפיזיותרפיה

עיקרון אי הוודאות בפיזיותרפיה

• "מה שמסולף במילה לדעת בהקשר זה איננו העובדה שישנם אנשים המקבלים קרדיט שלא מגיע להם על ראיית הנולד, אלא שהשפה מלמדת על כך שהעולם בר ידיעה יותר מכפי שהוא. הדבר מסייע בהנצחת אשליה מזיקה מאוד".
• וגם: " אמונתנו המנחמת שהעולם הגיוני, מושתת על יסודות מוצקים. יכולתנו הבלתי מוגבלת כמעט להתעלם מבורותנו שלנו "

דניאל כהנמן, לחשוב מהר – לחשוב לאט, עמ' 225.

האשליה שאנחנו יכולים להגיע לידיעה מלאה של כל הגורמים לבעיה שאנו מבקשים לפתור בטיפול, היא מסוכנת כפי שהיא בלתי אפשרית. כל אינפורמציה שנאסוף לגבי הבעיה – מיקום הכאב, מה גורם לו להופיע ( או להתגבר) מה גורם לו להיעלם ( או לפחות), צילום רנטגן,CT , MRI , מיפוי עצמות, בדיקה קלינית ועוד יספקו רק אבנים בפאזל, שלעולם לא יהיה שלם.

המושג " אבחנה" הוא המטעה מכולם. אבחנה, שהיא הבסיס כמעט לכל טיפול רפואי, אין לה מקום בטיפול הפיזיותרפי. בחירה באבחנה כלשהי לבעיה שעומדת לפנינו, מעניקה לנו את התחושה הנוחה, אבל המוטעית, שאנחנו יודעים מה מקור הבעיה (אטיולוגיה) וכיצד לטפל בה .
ברשימת האבחנות האפשריות לכאבים ומגבלה בכתף בתוכנת ניהול התיק הרפואי של אחת מקופות החולים, ניתן למצוא:

- FROZEN SHOULDER
- IMPIGEMENT SYNDROME
- ROTATOR CUFF SYNDROME
- SHOULDER PAIN
- SUB ACROMIAL BURSITIS
ועוד ועוד...

האם יש הבדל אמיתי בין אבחנה לאבחנה? האם מי מאבחנות אלו תורמת לידיעה אמיתית על מהות הבעיה וכיצד לטפלה בה?

הצורך במתן אבחנה גורר לפחות שני כשלים שיש לתת עליהם את הדעת:
1. במקרים רבים, מתקבל הרושם ואף מתברר בדיעבד שהאבחנה איננה מבוססת לא על בדיקה קלינית ולא על הדמיה.
2. אין קו ישיר שמחבר בין האבחנה להחלטה הטיפולית הפיזיותרפית.
עדיף לכן להתייחס אך ורק לממצאים שיש בידינו ועשויים לתרום להחלטה הטיפולית. אבחנה איננה חלק מהם.
יש לשים לב: עיקרון אי הוודאות איננו זהה אם אי ידיעה. כל אינפורמציה שמתקבלת מהאנמנזה, בדיקות הדמיה והבדיקה הקלינית, עשויה להיות בעלת חשיבות, ועיבוד האינפורמציה המתקבלת לכדי החלטות טיפוליות היא מלאכה מורכבת, הדורשת ידע, מחשבה, וניסיון.
חשוב להבהיר: הרקע לבעיה אתה מגיע המטופל, למשל ניתוח או שבר איננה אבחנה לצורך הטפול הפיזיותרפיה אלא ההיסטוריה של המטופל, גם אם ברור שהם הסיבה ההתחלתית לבעיה ממנה הוא סובל. אנחנו לא מטפלים בשבר. את זה עשה כבר הרופא. אנחנו מטפלים בבעיה שנוצרה בעקבות השבר ולכן השבר הוא לא הבעיה אלא ההיסטוריה.
סניף ראשון לציון
רחוב החומה 12, פארק גירון קומה 2

לזימון תור קופ"ח מכבי/מ.הביטחון
 טל': 072-2159084

לתור פרטי וביקורי בית

טל': 1-700-72-50-50
פקס: 03-9410244
סניף הרצליה
רחוב ארלוזרוב 28
חניה סמוכה ללא תשלום ברחוב הפיוס או בגבעת החלומות

לזימון תור קופ"ח מכבי
טל': 072-2146470

לתור פרטי וביקורי בית
טל': 1-700-72-50-50
טל' בסניף: 072-2146471
פקס: 072-2146472

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר
סניף ראשי: 03-9626682